František Mikoláš Zemědělec, specialista na mléčnou výrobu

Zemědělec, který se nebojí

František Mikoláš se narodil jako prvorozený do rodiny soukromého zemědělce. „Od mládí jsem byl vychováván k lásce a pokoře k přírodě, která nás obklopuje,“ říká živnostník z Krhanic na Benešovsku. Doba mu však nepřála a během komunismu se stal ze zemědělství jen koníček. Změna přišla po revoluci, kdy oceněný živnostník odjel do Německa, aby si vydělal na  traktor a mohl se začít naplno věnovat zemědělství. „Po revoluci se do republiky začaly dovážet nové zemědělské technologie a já najednou pochopil, že návrat k hospodaření na 15-ti hektarech nemá význam,“ vzpomíná. V roce 1991 nakoupil restituční podíly sousedů ve vsi a zprivatizoval část státního statku. Postupně se hospodářství rozrostlo na 980 hektarů a 280 dojnic.

Původně uvázané holštýnské dojnice poslal na pastvu a zvýšil tím množství nadojeného mléka od každé na dvojnásobek. Chvíle podnikatelské pravdy přišla v roce 2009, kdy výkupní ceny mléka byly 3 Kč pod rentabilitou. „Zariskoval jsem a nakoupil další krávy. Tím se mi podařilo zvýšit tržby za mléko a překonat finanční krizi,“ vypráví živnostník. Nebál se pořídit mléčný automat, který je napojený přímo na tanky v mléčnici. Postavil i mlékárnu, kde se  zpracovává 6 - 7 tisíc litrů mléka  denně. Od letošního května dodává do vesnických a městských obchodů své mléčné výrobky, jako jsou jogurty, kefíry či sýry, tvaroh, tvarohové pomazánky a dezerty. „Chutné výrobky jdou vyrobit pouze z kvalitního mléka. Nám se to daří proto, že dojnice jsou velkou část dne na pastvinách a krmíme je tím nejlepším krmivem “ prozrazuje recept na kvalitu František Mikoláš.

Rodinná farma František Mikoláš

Copyright © 2014. All Rights Reserved.